Kuzu Gerdan

Kuzu Gerdan

Ahlat’taki çiftlik hayvanlarımızdan helal kesim ile yaptırılmıştır